"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

 

UWAGA
 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że dzień 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek) będzie przeznaczony wyłącznie na adaptacje. W związku z tym zajęcia będą organizowane tylko dla dzieci i rodziców nowo zapisanych, jak również kontynuujących pobyt w Żłobku, które chcą skorzystać z możliwości poznania opiekunek oraz placówki. Prosimy nie przyprowadzać dzieci jak na zwykłe zajęcia. Adaptacje chcemy zorganizować etapami, terminy przychodzenia poszczególnych grup będą ustalały grupowe z rodzicami telefonicznie.

Adaptacja jest ważnym etapem poznawania nowego środowiska, jak również daje możliwość poznania personelu zarówno dzieciom jak i rodzicom. Zachęcamy do skorzystania z tej formy zajęć w celu jak najszybszego zaadaptowania się dzieci do nowych warunków.

Informujemy, że w trakcie adaptacji obowiązują obostrzenia związane z COVID-19. Prosimy aby przychodził tylko jeden rodzic z dzieckiem lub rodzeństwem, które chodzi do żłobka. Na terenie placówki należy zakrywać usta i nos oraz dezynfekować dłonie przed wejściem. Szczegółowe wytyczne dotyczące zasad bezpieczeństwa można znaleźć na naszej stronie internetowej.

 
 
 
 
UWAGA
Informacja dotycząca podpisywania umów z rodzicami związanych ze świadczeniem opieki
przez Żłobek Miejski w Bielsku-Białej znajduje się w zakładce ogłoszenia.

 

 
 
 
 
Informacje dotyczące rekrutacji na rok 2020/21 zostały przeniesione do zakładki ogłoszenia
 
 
 
 
 
 
Listy  dzieci przyjętych z podziałem na grupy i  żłobki oraz lista oczekujących znajduje się w zakładce ogłoszenia
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bielsko-Biała, 15 maja 2020r.

 

 

Ogłoszenie

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr ON.0050.1073.2020.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej Dyrektor  Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz ul. Pod Grodziskiem 4

informuje, że od dnia 18 maja 2020r przywraca funkcjonowanie Żłobka 

 

w ograniczonej ilości dzieci przewidzianej w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

  Na stronie internetowej żłobka zamieszczono dokumenty dla rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych umieszczeniem dzieci w placówce.

 

Linki do dokumentów znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

 

Należy zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Żłobku

 

oraz pobrać  i wydrukować oświadczenie dla rodziców/opiekunów prawnych, które jest podstawą do przyjęcia dziecka.

 

Każde oświadczenie musi być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych   i dostarczone do żłobka najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc spowodowaną wytycznymi GIS Dyrekcja Żłobka informuje,

że nie każde dziecko będzie miało zapewnione miejsce a warunki pierwszeństwa przyjmowania dzieci określone są w procedurze bezpieczeństwa.

 

Wszelkich informacji udzielać będziemy telefonicznie.

O zaistniałych zmianach będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

                              

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Ogłoszenie   Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że po...
więcej
Ogłoszenie Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej wydał Zarządzenie wewnęt...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."