"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

 

 

Bielsko-Biała, 22 maj 2020r.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej podaje do informacji wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej na rok 2020/21.

 

Listy umieszczono w formie anonimowej poprzez przydzielone w czasie rekrutacji numery.

Uwaga!

 

Kolejność na liście przyjętych i liście rezerwowej, nie jest jednoznaczna z przydzieleniem do konkretnej grupy w jednym ze Żłobków, jak również nie świadczy o kolejności miejsca na liście rezerwowej.

 

Rodziców nowoprzyjętych dzieci prosimy o wykonanie badań na nosicielstwo (w SANEPIDZIE)    i na pasożyty (w dowolnym laboratorium). Powyższe badania będą wymagane przy podpisywaniu umowy.

 

O terminie podpisywania umów i koniecznych dokumentach zostaną Państwo poinformowani  w kolejnym komunikacie.

 

W przypadku rezygnacji z miejsca w Żłobku, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie.

 

Na stronie internetowej BIP Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce ogłoszenia znajduje się Protokół z postępowania rekrutacyjnego w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej z dn. 22 maja 2020r.

 

 

Lista przyjętych

l.p.

Przypisany numer z rekrutacji kandydatów przyjętych do żłobka

 1. 1. 

000002

 1. 2. 

000003

 1. 3. 

000004

 1. 4. 

000005

 1. 5. 

000008

 1. 6. 

000009

 1. 7. 

000010

 1. 8. 

000011

 1. 9. 

000013

 1. 10. 

000014

 1. 11. 

000016

 1. 12. 

000017

 1. 13. 

000018

 1. 14. 

000019

 1. 15. 

000020

 1. 16. 

000021

 1. 17. 

000023

 1. 18. 

000024

 1. 19. 

000025

 1. 20. 

000026

 1. 21. 

000027

 1. 22. 

000029

 1. 23. 

000031

 1. 24. 

000033

 1. 25. 

000035

 1. 26. 

000036

 1. 27. 

000037

 1. 28. 

000038

 1. 29. 

000044

 1. 30. 

000045

 1. 31. 

000047

 1. 32. 

000048

 1. 33. 

000050

 1. 34. 

000054

 1. 35. 

000055

 1. 36. 

000056

 1. 37. 

000057

 1. 38. 

000058

 1. 39. 

000059

 1. 40. 

000061

 1. 41. 

000063

 1. 42. 

000065

 1. 43. 

000066

 1. 44. 

000069

 1. 45. 

000070

 1. 46. 

000071

 1. 47. 

000072

 1. 48. 

000073

 1. 49. 

000074

 1. 50. 

000075

 1. 51. 

000076

 1. 52. 

000078

 1. 53. 

000079

 1. 54. 

000081

 1. 55. 

000082

 1. 56. 

000085

 1. 57. 

000086

 1. 58. 

000087

 1. 59. 

000088

 1. 60. 

000089

 1. 61. 

000090

 1. 62. 

000091

 1. 63. 

000093

 1. 64. 

000095

 1. 65. 

000097

 1. 66. 

000098

 1. 67. 

000099

 1. 68. 

000100

 1. 69. 

000102

 1. 70. 

000103

 1. 71. 

000105

 1. 72. 

000106

 1. 73. 

000107

 1. 74. 

000109

 1. 75. 

000110

 1. 76. 

000111

 1. 77. 

000117

 1. 78. 

000119

 1. 79. 

000120

 1. 80. 

000121

 1. 81. 

000123

 1. 82. 

000124

 1. 83. 

000125

 1. 84. 

000126

 1. 85. 

000128

 1. 86. 

000133

 1. 87. 

000135

 1. 88. 

000136

 1. 89. 

000138

 1. 90. 

000140

 1. 91. 

000142

 1. 92. 

000145

 1. 93. 

000147

 1. 94. 

000148

 1. 95. 

000149

 1. 96. 

000150

 1. 97. 

000151

 1. 98. 

000152

 1. 99. 

000153

 1. 100. 

000158

 1. 101. 

000161

 1. 102. 

000164

 1. 103. 

000166

 1. 104. 

000167

 1. 105. 

000170

 1. 106. 

000171

 1. 107. 

000173

 1. 108. 

000176

 1. 109. 

000178

 1. 110. 

000179

 1. 111. 

000183

 1. 112. 

000184

 1. 113. 

000185

 1. 114. 

000186

 1. 115. 

000187

 1. 116. 

000189

 1. 117. 

000190

 1. 118. 

000191

 1. 119. 

000195

 1. 120. 

000197

 1. 121. 

000199

 1. 122. 

000200

 1. 123. 

000201

 1. 124. 

000207

 1. 125. 

000208

 1. 126. 

000209

 1. 127. 

000211

 1. 128. 

000213

 1. 129. 

000215

 1. 130. 

000216

 1. 131. 

000218

 1. 132. 

000220

 1. 133. 

000222

 1. 134. 

000223

 1. 135. 

000224

 1. 136. 

000226

 1. 137. 

000229

 1. 138. 

000230

 1. 139. 

000231

 1. 140. 

000233

 1. 141. 

000234

 1. 142. 

000235

 1. 143. 

000236

 1. 144. 

000240

 1. 145. 

000241

 1. 146. 

000244

 1. 147. 

000246

 1. 148. 

000247

 1. 149. 

000248

 1. 150. 

000249

 1. 151. 

000250

 1. 152. 

000252

 1. 153. 

000254

 1. 154. 

000256

 1. 155. 

000257

 1. 156. 

000259

 1. 157. 

000262

 1. 158. 

000263

 1. 159. 

000264

 1. 160. 

000266

 1. 161. 

000267

 1. 162. 

000268

 1. 163. 

000269

 1. 164. 

000270

 1. 165. 

000272

 1. 166. 

000273

 1. 167. 

000274

 1. 168. 

000275

 1. 169. 

000278

 1. 170. 

000283

 1. 171. 

000288

 1. 172. 

000289

 1. 173. 

000290

 1. 174. 

000291

 1. 175. 

000293

 1. 176. 

000294

 1. 177. 

000295

 1. 178. 

000299

 1. 179. 

000300

 1. 180. 

000301

 1. 181. 

000305

 1. 182. 

000306

 1. 183. 

000308

 1. 184. 

000309

 1. 185. 

000310

 1. 186. 

000311

 1. 187. 

000313

 1. 188. 

000314

 1. 189. 

000315

 1. 190. 

000317

 1. 191. 

000318

 1. 192. 

000319

 1. 193. 

000320

 

 

 

 

Lista rezerwowa

l.p.

Przypisany numer z rekrutacji kandydata przyjętego na listę rezerwową

 1. 1. 

000001

 1. 2. 

000006

 1. 3. 

000007

 1. 4. 

000012

 1. 5. 

000015

 1. 6. 

000022

 1. 7. 

000028

 1. 8. 

000030

 1. 9. 

000032

 1. 10. 

000034

 1. 11. 

000039

 1. 12. 

000040

 1. 13. 

000041

 1. 14. 

000042

 1. 15. 

000043

 1. 16. 

000046

 1. 17. 

000049

 1. 18. 

000051

 1. 19. 

000052

 1. 20. 

000053

 1. 21. 

000060

 1. 22. 

000062

 1. 23. 

000064

 1. 24. 

000067

 1. 25. 

000068

 1. 26. 

000077

 1. 27. 

000080

 1. 28. 

000083

 1. 29. 

000084

 1. 30. 

000092

 1. 31. 

000094

 1. 32. 

000096

 1. 33. 

000101

 1. 34. 

000104

 1. 35. 

000108

 1. 36. 

000112

 1. 37. 

000113

 1. 38. 

000114

 1. 39. 

000115

 1. 40. 

000116

 1. 41. 

000118

 1. 42. 

000122

 1. 43. 

000129

 1. 44. 

000130

 1. 45. 

000131

 1. 46. 

000132

 1. 47. 

000134

 1. 48. 

000137

 1. 49. 

000139

 1. 50. 

000141

 1. 51. 

000143

 1. 52. 

000144

 1. 53. 

000146

 1. 54. 

000154

 1. 55. 

000155

 1. 56. 

000156

 1. 57. 

000157

 1. 58. 

000159

 1. 59. 

000160

 1. 60. 

000162

 1. 61. 

000163

 1. 62. 

000165

 1. 63. 

000168

 1. 64. 

000169

 1. 65. 

000172

 1. 66. 

000174

 1. 67. 

000175

 1. 68. 

000177

 1. 69. 

000180

 1. 70. 

000181

 1. 71. 

000182

 1. 72. 

000188

 1. 73. 

000192

 1. 74. 

000193

 1. 75. 

000194

 1. 76. 

000196

 1. 77. 

000198

 1. 78. 

000202

 1. 79. 

000203

 1. 80. 

000204

 1. 81. 

000205

 1. 82. 

000206

 1. 83. 

000210

 1. 84. 

000214

 1. 85. 

000217

 1. 86. 

000219

 1. 87. 

000221

 1. 88. 

000225

 1. 89. 

000227

 1. 90. 

000228

 1. 91. 

000232

 1. 92. 

000237

 1. 93. 

000238

 1. 94. 

000239

 1. 95. 

000242

 1. 96. 

000243

 1. 97. 

000245

 1. 98. 

000251

 1. 99. 

000253

 1. 100. 

000255

 1. 101. 

000258

 1. 102. 

000260

 1. 103. 

000261

 1. 104. 

000265

 1. 105. 

000271

 1. 106. 

000276

 1. 107. 

000277

 1. 108. 

000279

 1. 109. 

000280

 1. 110. 

000281

 1. 111. 

000282

 1. 112. 

000284

 1. 113. 

000285

 1. 114. 

000286

 1. 115. 

000287

 1. 116. 

000292

 1. 117. 

000296

 1. 118. 

000297

 1. 119. 

000298

 1. 120. 

000302

 1. 121. 

000303

 1. 122. 

000304

 1. 123. 

000307

 1. 124. 

000312

 1. 125. 

000316

 

 

Lista wniosków niespełniających kryteriów naboru

l.p.

Przydzielony numer

 1. 1. 

000127

 1. 2. 

000212

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielsko-Biała, 15 maja 2020r.

 

 

Ogłoszenie

 

Działając na podstawie Zarządzenia nr ON.0050.1073.2020.PS Prezydenta Miasta Bielska-Białej Dyrektor  Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 oraz ul. Pod Grodziskiem 4

informuje, że od dnia 18 maja 2020r przywraca funkcjonowanie Żłobka 

 

w ograniczonej ilości dzieci przewidzianej w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

  Na stronie internetowej żłobka zamieszczono dokumenty dla rodziców/opiekunów prawnych zainteresowanych umieszczeniem dzieci w placówce.

 

Linki do dokumentów znajdują się w zakładce pliki do pobrania.

 

Należy zapoznać się z procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Żłobku

 

oraz pobrać  i wydrukować oświadczenie dla rodziców/opiekunów prawnych, które jest podstawą do przyjęcia dziecka.

 

Każde oświadczenie musi być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych   i dostarczone do żłobka najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka.

 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc spowodowaną wytycznymi GIS Dyrekcja Żłobka informuje,

że nie każde dziecko będzie miało zapewnione miejsce a warunki pierwszeństwa przyjmowania dzieci określone są w procedurze bezpieczeństwa.

 

Wszelkich informacji udzielać będziemy telefonicznie.

O zaistniałych zmianach będziemy informowali na naszej stronie internetowej.

                              

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku Białej ogłasza nabór na rok 2020/21.

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii nabór będzie przeprowadzany w następującej formie:

1. Dokumentacja:

 • wnioski można pobrać wyłącznie ze strony internetowej Żłobka Miejskiego (karta zgłoszenia dla kandydatów nowo przyjmowanych lub deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Żłobkudla dzieci które już do Żłobka uczęszczają)
 • do kart zgłoszenia należy dołączyć wymagane załączniki–informacja o załącznikach znajduje się w kartach zgłoszenia,
 • UWAGA wniosek wypełniony niekompletnie, bez wymaganych załączników nie będzie rozpatrywany

2. Składanie wniosków:

 • Kompletne wnioski należy dostarczyć osobiście, do oznaczonego punktu w siedzibie Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 w dniach:

 

od 4 do 15 maja 2020r. wg harmonogramu:

 

Dzień

Godziny przyjmowanie wniosków

4 maja (poniedziałek)

7:00–11:00

5 maja (wtorek)

9:00–13:00

6 maja (środa)

12:30–17:30

7 maja (czwartek)

9:00–13:00

8 maja (piątek)

9:00–13:00

11 maja (poniedziałek)

7:00–11:00

12 maja (wtorek)

9:00–13:00

13 maja (środa)

12:30–17:30

14 maja (czwartek)

9:00–13:00

15 maja (piątek)

8:00–12:00

 

 • prosimy o przestrzeganie harmonogramu, ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Żłobka,
 • wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym punkcie przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa,
 • każdy wniosek będzie miał nadany numer, który po przyjęciu otrzyma wnioskodawca (zachowanie numeru jest bardzo ważne)
 • kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na rekrutację

3. Ogłoszenie wyników naboru:

 • po zakończeniu naboru Komisja ogłosi wyniki które ukarzą się na stronie internetowej oraz w siedzibie Żłobka w formie anonimowej poprzez nadany numer,
 • regulamin naboru będzie dostępny na stronie internetowej,
 • wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielamy telefonicznie pod nr: 33 4962182 lub    33 4964223 wew. 21
 • linki do dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce "ogłoszenia" oraz "pliki do pobrania"
 • Informujemy, że na dzień dzisiejszy na cele rekrutacji Żłobek dysponuje 104 wolnymi miejscami (liczba wolnych miejsc może ulec zmianie)
 • Ogłoszenie wyników naboru zostanie umieszczone na stronie internetowej Żłobka oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Żłobka 22 maja 2020r.

 

 Uwaga w dniu 27 kwietnia 2020  wnioski zostały zaktualizowane i obecnie ich obowiązująca forma znajduje się do pobrania na naszej stronie

 

 

                                                                   Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej


 

 

 

                          

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

    Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku Białej ogłasza nabór na rok...
więcej
Przypominamy rodzicom, że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Żłobku przy u...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."