"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Krasnoludki od 2 do 3 roku życia

krasnoludkiDrodzy Rodzice, plan jaki prezentujemy jest programem oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych, promujących określone, cenione społecznie wartości, respektujące prawidłowości rozwojowe dziecka dwu i trzyletniego, w odniesieniu do jego grupy rówieśniczej i społeczeństwa w jakim wzrasta. Nasze starania służą ukierunkowanemu wspomaganiu rozwoju dziecka, od adaptacji żłobkowej do zbudowania gotowości przedszkolnej. Rozumiejąc troskę rodziców o swoje ,,pociechy" staramy się stworzyć warunki przybliżające i zastępujące środowisko rodzinne. Zakładamy, że rozwój dziecka jest wspólnym przedsięwzięciem rodziców i wychowawców-opiekunów.
Dla dzieci w wieku żłobkowym to okres intensywnych przemian rozwojowych, dotyczących procesów poznawczych, osiągania kolejnego stadium dojrzałości fizjologicznej i budowania podstawowych struktur osobowości. Dla wielu dzieci pierwsze dni w żłobku łączą się z ogromnym napięciem emocjonalnym i stresem. Dlatego też nasz personel dokłada wszelkich starań aby ten najtrudniejszy dla dzieci moment nie skupiał nadmiaru trudności, napięć i przykrych odczuć, by nie kojarzył się dziecku z wyrywaniem z objęć mamy, ale był łagodnym wchodzeniem w nowe środowisko w poczuciu bezpieczeństwa. Naszym naczelnym celem jest bowiem wytworzenie u dzieci dobrego samopoczucia, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z trudnościami, zaspakajania własnych potrzeb a także wytwarzanie atmosfery współpracy i współdziałania.
Jesień w żłobku, a szczególnie wrzesień i październik to czas wzajemnego poznawania siebie i swojego otoczenia. Dzieci poznają własną salę (wyposażenie kącików zabaw), opiekunów i kolegów. W kształtowaniu umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych i przełamywania własnych zahamowań pomagać nam będzie śpiewanie i osłuchiwanie się z licznymi piosenkami, podkreślając jesienną porę roku i zmieniające się zjawiska przyrodnicze (np. pora deszczowa, zmiana koloru liści i ich opadanie). Wspólnemu śpiewaniu piosenek będzie towarzyszyła obserwacja przyrody i pogody jesiennej. Cykl tematyczny obejmować będzie również takie zagadnienia jak: spacery do sadu (promocja zdrowego stylu życia), dary jesieni (owoce, warzywa-kształtowanie nawyków prozdrowotnych).
Rozumiejąc ogromną potrzebę ruchu dzieci w tym wieku oraz ich chęci wyrażania siebie za pomocą swobodnego tańca, pląsów i improwizacji ruchowej, organizujemy częste zabawy przy muzyce. Staramy się wdrażać dzieci do wspólnych zajęć poprzez tradycyjne zabawy ze śpiewem, takie jak: ,,Balonik", ,,Pingwinek", ,,Moja Ulijanko", ,,Boogie-woogie" i wiele innych. Podczas zabaw zwracamy szczególną uwagę na przestrzeganie zasad warunkujących bezpieczeństwo własne i innych, wpływamy na rozwijanie umiejętności współdziałania z innymi. Zachęcamy dzieci do brania udziały w zabawach ruchowych obejmujących ćwiczenia orientacyjno-porządkowe, naśladowcze, czworakowanie, zabawy bieżne, z elementami równowagi, skoku i podskoku, kształtujących koordynację ruchową.
W naszej grupie ,,Krasnoludków" stawiamy na kształtowanie wśród dzieci czynności samoobsługowych i wypracowywanie chęci do samodzielności, oczywiście na miarę możliwości dziecka, biorąc pod uwagę jego indywidualny proces rozwojowy.
W procesie adaptacyjnym ogromną rolę odgrywa empatia i umiejętności pedagogiczne opiekunów. Wiemy, że zabawa jest najważniejszą formą działalności dziecka, ponieważ wyobraźnia i związana z nią zabawa stają się swoistym azylem dla własnej, nieograniczonej niczym aktywności. Dlatego też w całym procesie przystosowania dziecka do warunków żłobkowych (jak i całym okresie uczęszczania do naszej placówki) stawiamy na nieskrępowaną, radosną zabawę. Dzieci mają nieograniczony dostęp do zabawek i sprzętu w jaki wyposażona jest nasza grupa.

 

krasnoludki-1  Krasnoludki 

 

Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy


Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy

 

zrdowo-jemy-zdrowo-rosniemy

Głosuj na nas, kliknij w zdjęcie


WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Rodzice Przypominamy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej w dalszym ciągu obo...
więcej
KONSULTACJE Informujemy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej istnieje możliwo...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."