"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-11-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
 • brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ryszard Siuciak.
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 334962182

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej
 • Adres: Żłobek Miejski w Bielsku-Białej
  ul. Kazimierza Brodzińskiego 22
  43-300 Bielsko-Biała
 • E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Telefon: 334962180

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej ul. Kazimierza Brodzińskiego 22

Do budynku można dostać się bezpośrednio z ul. K. Brodzińskiego przejściami wraz podjazdami dla wózków oraz schodami do poszczególnych  grup dziecięcych.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ul. Hulanka (59) dostępne są linie: 1, 2, 4,6,7, 9, 10, 15,16, 23, 28, 36, 52, N1 z przystanku do siedziby Żłobka prowadzi ulica K. Brodzińskiego wyłożona brukiem z chodnikiem dla pieszych po obu stronach jezdni, odległość  przystanku do żłobka wynosi 500m. najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełosprawnością znajduje się przy ul. Brodzińskiego w okolicy skrzyżowania  z ul. Cieszyńską ok 400 m od siedziby żłobka.

Kolejny przystanek komunikacji miejskiej znajduje się na Osiedlu Kopernika (132) dostępne są linie:2, 4, 15, 21, 34, N1 z przystanku do siedziby żłobka  prowadzi ul. Spółdzielców z chodnikiem odległość do żłobka wynosi 250m. na ul. Spółdzielców znajduje się miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Bezpośrednio przy Żłobku Miejskim brak miejsc parkingowych dla osób z niepełosprawnością.

Do administracji prowadzą dwa przejścia z ul. K. Brodzińskiego schodami oraz z parkingu na zapleczu budynku, gdzie istnieje podjazd dla wózków   i dojście do drzwi wejściowych administracji, gdzie w przedsionku istnieje możliwość poproszenia przez domofon pracownika administracji.

Ubikacja dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze administracji. W toalecie jest przestrzeń manewrowa, brak jest przestrzeni do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska ustępowa umieszczona jest bokiem do wejścia na standardowej wysokości i nie jest wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po lewej stronie od wejścia.

Wejście z psem asystującym jest możliwe do pomieszczeń administracji, dla odprowadzających dziecko do żłobka tylko do szatni na poszczególnych grupach.

Brak pętli indukcyjnej

Na terenie administracji istnieje możliwość bezpłatnego skorzystania  z usługi tłumacza języka migowego.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Brak oznaczeń dla osób słabowidzących.

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej ul. Pod Grodziskiem 4

Do budynku można się dostać bezpośrednio z ul. Pod Grodziskiem (ul. jednokierunkowa) wejście do administracji znajduje się na parterze, bez przeszkód architektonicznych, wejście dla rodziców na  grupy II i III znajdują się na parterze wraz z podjazdami dla wózków. Wejście po schodach na gr I znajduje się na piętrze bez udogodnień dla osób na wózkach, na parterze przed wejściem istnieje możliwość wezwania przez domofon opiekuna lub pracownika administracji.

Drugie dojście do budynku prowadzi od ul. Dębowej (ul. jednokierunkowa), gdzie bez przeszkód architektonicznych można dojechać wózkiem do wejścia od strony administracji.

Najbliższy przystanek komunikacji miejskiej znajduje się przy ul. Sobieskiego Piastów Śląskich (297), dostępne są linie 24 i 25 z przystanku do siedziby żłobka można dość ul. Dębową po chodniku 160m lub ulicami: Otwartą, Wał Szwedzki, Pod Grodziskiem-bez chodnika dla pieszych 750m.

Wejście z psem asystującym jest możliwe do pomieszczeń administracji, dla odprowadzających dziecko do żłobka tylko do szatni na poszczególnych grupach.

Brak miejsc parkingowych dla osób z niepełosprawnościami na terenie żłobka oraz na ul. Pod Grodziskiem i Dębowej.

Brak pętli indukcyjnej

Brak windy dla celów ewakuacyjnych

Brak oznaczeń dla osób słabowidzących

 

Komunikat w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej

Informujemy, że Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej, wyznaczył Koordynatora ds. dostępności w Żłobku Miejskim. Funkcję tą będzie pełnił Pan Ryszard Siuciak - z-ca Dyrektora Żłobka Miejskiego.

Zadania koordynatora ds. dostępności

Zgodnie z zapisami ustawy, do zadań koordynatora ds. dostępności będzie należało:

•    wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Żłobek Miejski w Bielsku-Białej
•    przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Żłobek Miejski w Bielsku-Białej
•    monitorowanie działalności Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Dane kontaktowe Koordynatora:

Ryszard Siuciak

Żłobek Miejski w Bielsku-Białej

ul. Kaziemierza Brodzińskiego 22

tel. 33 4962182

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

  W związku z bardzo trudną sytuacją kadrową, mając na uwadze zapewnienie ...
więcej
    W związku z bardzo trudną sytuacją kadrową, mając na uwadze za...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."