"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Rekrutacja

Bielsko-Biała, 22 maj 2020r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej podaje do informacji wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej na rok 2020/21.

Listy umieszczono w formie anonimowej poprzez przydzielone w czasie rekrutacji numery.

Uwaga!

Kolejność na liście przyjętych i liście rezerwowej, nie jest jednoznaczna z przydzieleniem do konkretnej grupy w jednym ze Żłobków, jak również nie świadczy o kolejności miejsca na liście rezerwowej.

Rodziców nowoprzyjętych dzieci prosimy o wykonanie badań na nosicielstwo (w SANEPIDZIE)    i na pasożyty (w dowolnym laboratorium). Powyższe badania będą wymagane przy podpisywaniu umowy.

O terminie podpisywania umów i koniecznych dokumentach zostaną Państwo poinformowani  w kolejnym komunikacie.

W przypadku rezygnacji z miejsca w Żłobku, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie.

 

Na stronie internetowej BIP Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce ogłoszenia znajduje się Protokół z postępowania rekrutacyjnego w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej z dn. 22 maja 2020r.

Lista przyjętych

l.p.

Przypisany numer z rekrutacji kandydatów przyjętych do żłobka

 1. 1. 

000002

 1. 2. 

000003

 1. 3. 

000004

 1. 4. 

000005

 1. 5. 

000008

 1. 6. 

000009

 1. 7. 

000010

 1. 8. 

000011

 1. 9. 

000013

 1. 10. 

000014

 1. 11. 

000016

 1. 12. 

000017

 1. 13. 

000018

 1. 14. 

000019

 1. 15. 

000020

 1. 16. 

000021

 1. 17. 

000023

 1. 18. 

000024

 1. 19. 

000025

 1. 20. 

000026

 1. 21. 

000027

 1. 22. 

000029

 1. 23. 

000031

 1. 24. 

000033

 1. 25. 

000035

 1. 26. 

000036

 1. 27. 

000037

 1. 28. 

000038

 1. 29. 

000044

 1. 30. 

000045

 1. 31. 

000047

 1. 32. 

000048

 1. 33. 

000050

 1. 34. 

000054

 1. 35. 

000055

 1. 36. 

000056

 1. 37. 

000057

 1. 38. 

000058

 1. 39. 

000059

 1. 40. 

000061

 1. 41. 

000063

 1. 42. 

000065

 1. 43. 

000066

 1. 44. 

000069

 1. 45. 

000070

 1. 46. 

000071

 1. 47. 

000072

 1. 48. 

000073

 1. 49. 

000074

 1. 50. 

000075

 1. 51. 

000076

 1. 52. 

000078

 1. 53. 

000079

 1. 54. 

000081

 1. 55. 

000082

 1. 56. 

000085

 1. 57. 

000086

 1. 58. 

000087

 1. 59. 

000088

 1. 60. 

000089

 1. 61. 

000090

 1. 62. 

000091

 1. 63. 

000093

 1. 64. 

000095

 1. 65. 

000097

 1. 66. 

000098

 1. 67. 

000099

 1. 68. 

000100

 1. 69. 

000102

 1. 70. 

000103

 1. 71. 

000105

 1. 72. 

000106

 1. 73. 

000107

 1. 74. 

000109

 1. 75. 

000110

 1. 76. 

000111

 1. 77. 

000117

 1. 78. 

000119

 1. 79. 

000120

 1. 80. 

000121

 1. 81. 

000123

 1. 82. 

000124

 1. 83. 

000125

 1. 84. 

000126

 1. 85. 

000128

 1. 86. 

000133

 1. 87. 

000135

 1. 88. 

000136

 1. 89. 

000138

 1. 90. 

000140

 1. 91. 

000142

 1. 92. 

000145

 1. 93. 

000147

 1. 94. 

000148

 1. 95. 

000149

 1. 96. 

000150

 1. 97. 

000151

 1. 98. 

000152

 1. 99. 

000153

 1. 100. 

000158

 1. 101. 

000161

 1. 102. 

000164

 1. 103. 

000166

 1. 104. 

000167

 1. 105. 

000170

 1. 106. 

000171

 1. 107. 

000173

 1. 108. 

000176

 1. 109. 

000178

 1. 110. 

000179

 1. 111. 

000183

 1. 112. 

000184

 1. 113. 

000185

 1. 114. 

000186

 1. 115. 

000187

 1. 116. 

000189

 1. 117. 

000190

 1. 118. 

000191

 1. 119. 

000195

 1. 120. 

000197

 1. 121. 

000199

 1. 122. 

000200

 1. 123. 

000201

 1. 124. 

000207

 1. 125. 

000208

 1. 126. 

000209

 1. 127. 

000211

 1. 128. 

000213

 1. 129. 

000215

 1. 130. 

000216

 1. 131. 

000218

 1. 132. 

000220

 1. 133. 

000222

 1. 134. 

000223

 1. 135. 

000224

 1. 136. 

000226

 1. 137. 

000229

 1. 138. 

000230

 1. 139. 

000231

 1. 140. 

000233

 1. 141. 

000234

 1. 142. 

000235

 1. 143. 

000236

 1. 144. 

000240

 1. 145. 

000241

 1. 146. 

000244

 1. 147. 

000246

 1. 148. 

000247

 1. 149. 

000248

 1. 150. 

000249

 1. 151. 

000250

 1. 152. 

000252

 1. 153. 

000254

 1. 154. 

000256

 1. 155. 

000257

 1. 156. 

000259

 1. 157. 

000262

 1. 158. 

000263

 1. 159. 

000264

 1. 160. 

000266

 1. 161. 

000267

 1. 162. 

000268

 1. 163. 

000269

 1. 164. 

000270

 1. 165. 

000272

 1. 166. 

000273

 1. 167. 

000274

 1. 168. 

000275

 1. 169. 

000278

 1. 170. 

000283

 1. 171. 

000288

 1. 172. 

000289

 1. 173. 

000290

 1. 174. 

000291

 1. 175. 

000293

 1. 176. 

000294

 1. 177. 

000295

 1. 178. 

000299

 1. 179. 

000300

 1. 180. 

000301

 1. 181. 

000305

 1. 182. 

000306

 1. 183. 

000308

 1. 184. 

000309

 1. 185. 

000310

 1. 186. 

000311

 1. 187. 

000313

 1. 188. 

000314

 1. 189. 

000315

 1. 190. 

000317

 1. 191. 

000318

 1. 192. 

000319

 1. 193. 

000320

Lista rezerwowa

l.p.

Przypisany numer z rekrutacji kandydata przyjętego na listę rezerwową

 1. 1. 

000001

 1. 2. 

000006

 1. 3. 

000007

 1. 4. 

000012

 1. 5. 

000015

 1. 6. 

000022

 1. 7. 

000028

 1. 8. 

000030

 1. 9. 

000032

 1. 10. 

000034

 1. 11. 

000039

 1. 12. 

000040

 1. 13. 

000041

 1. 14. 

000042

 1. 15. 

000043

 1. 16. 

000046

 1. 17. 

000049

 1. 18. 

000051

 1. 19. 

000052

 1. 20. 

000053

 1. 21. 

000060

 1. 22. 

000062

 1. 23. 

000064

 1. 24. 

000067

 1. 25. 

000068

 1. 26. 

000077

 1. 27. 

000080

 1. 28. 

000083

 1. 29. 

000084

 1. 30. 

000092

 1. 31. 

000094

 1. 32. 

000096

 1. 33. 

000101

 1. 34. 

000104

 1. 35. 

000108

 1. 36. 

000112

 1. 37. 

000113

 1. 38. 

000114

 1. 39. 

000115

 1. 40. 

000116

 1. 41. 

000118

 1. 42. 

000122

 1. 43. 

000129

 1. 44. 

000130

 1. 45. 

000131

 1. 46. 

000132

 1. 47. 

000134

 1. 48. 

000137

 1. 49. 

000139

 1. 50. 

000141

 1. 51. 

000143

 1. 52. 

000144

 1. 53. 

000146

 1. 54. 

000154

 1. 55. 

000155

 1. 56. 

000156

 1. 57. 

000157

 1. 58. 

000159

 1. 59. 

000160

 1. 60. 

000162

 1. 61. 

000163

 1. 62. 

000165

 1. 63. 

000168

 1. 64. 

000169

 1. 65. 

000172

 1. 66. 

000174

 1. 67. 

000175

 1. 68. 

000177

 1. 69. 

000180

 1. 70. 

000181

 1. 71. 

000182

 1. 72. 

000188

 1. 73. 

000192

 1. 74. 

000193

 1. 75. 

000194

 1. 76. 

000196

 1. 77. 

000198

 1. 78. 

000202

 1. 79. 

000203

 1. 80. 

000204

 1. 81. 

000205

 1. 82. 

000206

 1. 83. 

000210

 1. 84. 

000214

 1. 85. 

000217

 1. 86. 

000219

 1. 87. 

000221

 1. 88. 

000225

 1. 89. 

000227

 1. 90. 

000228

 1. 91. 

000232

 1. 92. 

000237

 1. 93. 

000238

 1. 94. 

000239

 1. 95. 

000242

 1. 96. 

000243

 1. 97. 

000245

 1. 98. 

000251

 1. 99. 

000253

 1. 100. 

000255

 1. 101. 

000258

 1. 102. 

000260

 1. 103. 

000261

 1. 104. 

000265

 1. 105. 

000271

 1. 106. 

000276

 1. 107. 

000277

 1. 108. 

000279

 1. 109. 

000280

 1. 110. 

000281

 1. 111. 

000282

 1. 112. 

000284

 1. 113. 

000285

 1. 114. 

000286

 1. 115. 

000287

 1. 116. 

000292

 1. 117. 

000296

 1. 118. 

000297

 1. 119. 

000298

 1. 120. 

000302

 1. 121. 

000303

 1. 122. 

000304

 1. 123. 

000307

 1. 124. 

000312

 1. 125. 

000316

Lista wniosków niespełniających kryteriów naboru

l.p.

Przydzielony numer

 1. 1. 

000127

 1. 2. 

000212

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

Listy dzieci przyjętych oraz lista oczekujących

Lista dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 na rok szkolny 2020/2021

 

Gr. I Biedronki żłobek przy ul. K. Brodzińskiego

l.p.

numer

 1. 1. 

000186

 1. 2. 

000235

 1. 3. 

000197

 1. 4. 

000300

 1. 5. 

000263

 1. 6. 

000293

 1. 7. 

000110

 1. 8. 

000152

 1. 9. 

000103

 1. 10. 

000016

 1. 11. 

000128

 1. 12. 

000093

 1. 13. 

000252

 1. 14. 

000020

 1. 15. 

000213

 1. 16. 

000148

 1. 17. 

000089

 1. 18. 

000151

 1. 19. 

000234

 1. 20. 

000125

 1. 21. 

000024

 1. 22. 

000056

 

Gr. II Smerfy Żłobek przy ul. K. Brodzińskiego

l.p.

numer

 1. 1. 

000318

 1. 2. 

000135

 1. 3. 

000240

 1. 4. 

000048

 1. 5. 

000200

 1. 6. 

000079

 1. 7. 

000072

 1. 8. 

000320

 1. 9. 

000262

 1. 10. 

000173

 1. 11. 

000223

 1. 12. 

000035

 1. 13. 

000270

 1. 14. 

000120

 1. 15. 

000109

 1. 16. 

000167

 1. 17. 

000119

 1. 18. 

000069

 1. 19. 

000045

 1. 20. 

000107

 1. 21. 

000061

 1. 22. 

000102

 1. 23. 

000054

 1. 24. 

000246

 1. 25. 

000273

 1. 26. 

000136

 1. 27. 

000216

 

Gr. III Kubusie Żłobek przy ul. K. Brodzińskiego

l.p.

Numer

 1. 1. 

000309

 1. 2. 

000070

 1. 3. 

000002

 1. 4. 

000158

 1. 5. 

000082

 1. 6. 

000278

 1. 7. 

000019

 1. 8. 

000291

 1. 9. 

000003

 1. 10. 

000017

 1. 11. 

000018

 1. 12. 

000319

 1. 13. 

000138

 1. 14. 

000313

 1. 15. 

000267

 1. 16. 

000087

 1. 17. 

000029

 1. 18. 

000244

 1. 19. 

000095

 1. 20. 

000308

 1. 21. 

000085

 1. 22. 

000209

 1. 23. 

000208

 1. 24. 

000037

 1. 25. 

000310

 1. 26. 

000233

 1. 27. 

000038

 

Gr. IV Krasnoludki Żłobek przy ul. K. Brodzińskiego

l.p.

numer

 1. 1. 

000195

 1. 2. 

000004

 1. 3. 

000145

 1. 4. 

000031

 1. 5. 

000078

 1. 6. 

000179

 1. 7. 

000178

 1. 8. 

000065

 1. 9. 

000075

 1. 10. 

000117

 1. 11. 

000268

 1. 12. 

000269

 1. 13. 

000106

 1. 14. 

000220

 1. 15. 

000311

 1. 16. 

000123

 1. 17. 

000222

 1. 18. 

000250

 1. 19. 

000147

 1. 20. 

000026

 1. 21. 

000088

 1. 22. 

000076

 1. 23. 

000170

 1. 24. 

000100

 1. 25. 

000063

 1. 26. 

000057

 1. 27. 

000005

 

 

Lista dzieci przyjętych do Żłobka przy ul. Pod Grodziskiem 4 na rok szkolny 2020/2021

Gr. I Smerfy Żłobek przy ul. Pod Grodziskiem

l.p.

Numer

 1. 1. 

000176

 1. 2. 

000014

 1. 3. 

000183

 1. 4. 

000073

 1. 5. 

000249

 1. 6. 

000047

 1. 7. 

000283

 1. 8. 

000201

 1. 9. 

000097

 1. 10. 

000036

 1. 11. 

000153

 1. 12. 

000299

 1. 13. 

000150

 1. 14. 

000066

 1. 15. 

000149

 1. 16. 

000218

 

Gr. II Krasnoludki Żłobek Miejski przy ul. Pod Grodziskiem

l.p.

numer

 1. 1. 

000110

 1. 2. 

000009

 1. 3. 

000259

 1. 4. 

000133

 1. 5. 

000166

 1. 6. 

000241

 1. 7. 

000199

 1. 8. 

000231

 1. 9. 

000059

 1. 10. 

000272

 1. 11. 

000099

 1. 12. 

000126

 1. 13. 

000215

 1. 14. 

000027

 1. 15. 

000294

 1. 16. 

000229

 1. 17. 

000124

 1. 18. 

000111

 1. 19. 

000207

 1. 20. 

000081

 1. 21. 

000189

 1. 22. 

000190

 1. 23. 

000090

 1. 24. 

000091

 1. 25. 

000105

 1. 26. 

000010

 1. 27. 

000033

 1. 28. 

000164

 1. 29. 

000257

 1. 30. 

000256

 1. 31. 

000290

 1. 32. 

000226

 

Gr. III Kubusie Żłobek przy ul. Pod Grodziskiem

l.p.

numer

 1.  

000264

 1.  

000274

 1.  

000071

 1.  

000275

 1.  

000317

 1.  

000224

 1.  

000086

 1.  

000058

 1.  

000055

 1.  

000025

 1.  

000187

 1.  

000021

 1.  

000248

 1.  

000191

 1.  

000289

 1.  

000288

 1.  

000008

 1.  

000011

 1.  

000044

 1.  

000161

 1.  

000266

 1.  

000230

 1.  

000236

 1.  

000023

 1.  

000211

 1.  

000098

 1.  

000050

 1.  

000074

 1.  

000142

 1.  

000306

 1.  

000305

 1.  

000013

 1.  

000184

 1.  

000185

 1.  

000295

 1.  

000254

 1.  

000121

 1.  

000247

 1.  

000314

 1.  

000171

 1.  

000301

 1.  

000315

 

Numery przydzielone do list są tymi samymi, które były nadane w trakcie rekrutacji.

 

 

 

Lista oczekujących na przyjęcie na rok szkolny 2020/2021 utworzona wg kategorii wiekowej:

Lista rezerwowa cz. I

l.p.

Numer

 1. 1. 

000160

 1. 2. 

000046

 1. 3. 

000104

 1. 4. 

000168

 1. 5. 

000042

 1. 6. 

000114

 1. 7. 

000298

 1. 8. 

000174

 1. 9. 

000028

 1. 10. 

000182

 1. 11. 

000067

 1. 12. 

000276

 1. 13. 

000169

 1. 14. 

000122

 1. 15. 

000172

 1. 16. 

000312

 1. 17. 

000180

 1. 18. 

000279

 1. 19. 

000303

 1. 20. 

000051

 1. 21. 

000239

 1. 22. 

000227

 1. 23. 

000204

 1. 24. 

000214

 1. 25. 

000112

 1. 26. 

000163

 1. 27. 

000001

 1. 28. 

000052

 1. 29. 

000217

 1. 30. 

000134

 1. 31. 

000156

 1. 32. 

000286

 1. 33. 

000155

 1. 34. 

000062

 1. 35. 

000007

 1. 36. 

000232

 1. 37. 

000206

 1. 38. 

000297

 

 

Lista rezerwowa cz. II

l.p.

Numer

 1. 1. 

000159

 1. 2. 

000245

 1. 3. 

000040

 1. 4. 

000277

 1. 5. 

000030

 1. 6. 

000280

 1. 7. 

000060

 1. 8. 

000137

 1. 9. 

000116

 1. 10. 

000083

 1. 11. 

000292

 1. 12. 

000015

 1. 13. 

000177

 1. 14. 

000012

 1. 15. 

000258

 1. 16. 

000219

 1. 17. 

000203

 1. 18. 

000228

 1. 19. 

000146

 1. 20. 

000041

 1. 21. 

000202

 1. 22. 

000043

 1. 23. 

000316

 1. 24. 

000188

 1. 25. 

000237

 1. 26. 

000032

 1. 27. 

000192

 1. 28. 

000022

 1. 29. 

000255

 1. 30. 

000096

 1. 31. 

000165

 1. 32. 

000084

 1. 33. 

000221

 1. 34. 

000181

 1. 35. 

000175

 1. 36. 

000296

 1. 37. 

000108

 1. 38. 

000225

 1. 39. 

000039

 1. 40. 

000260

 1. 41. 

000194

 1. 42. 

000193

 1. 43. 

000307

 

Lista rezerwowa cz. III

l.p.

Numer

 1. 1. 

000049

 1. 2. 

000130

 1. 3. 

000092

 1. 4. 

000113

 1. 5. 

000101

 1. 6. 

000251

 1. 7. 

000198

 1. 8. 

000034

 1. 9. 

000196

 1. 10. 

000271

 1. 11. 

000118

 1. 12. 

000281

 1. 13. 

000284

 1. 14. 

000205

 1. 15. 

000261

 

Lista rezerwowa cz. IV

l.p.

Numer

 1. 1. 

000132

 1. 2. 

000143

 1. 3. 

000094

 1. 4. 

000144

 1. 5. 

000302

 1. 6. 

000129

 1. 7. 

000080

 1. 8. 

000053

 1. 9. 

000242

 1. 10. 

000253

 1. 11. 

000068

 1. 12. 

000115

 1. 13. 

000154

 1. 14. 

000243

 1. 15. 

000064

 1. 16. 

000282

 1. 17. 

000265

 1. 18. 

000304

 1. 19. 

000162

 1. 20. 

000141

 1. 21. 

000210

 1. 22. 

000238

 1. 23. 

000285

 1. 24. 

000006

 1. 25. 

000131

 1. 26. 

000077

 1. 27. 

000139

 1. 28. 

000287

 1. 29. 

000157

 

Numery przydzielone do list są tymi samymi, które były nadane w trakcie rekrutacji.

 

 

 

 

Rekrutacja 2020

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku Białej ogłasza nabór na rok 2020/21.

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemii nabór będzie przeprowadzany w następującej formie:

1. Dokumentacja:

 • wnioski można pobrać wyłącznie ze strony internetowej Żłobka Miejskiego (karta zgłoszenia dla kandydatów nowo przyjmowanych lub deklaracji o kontynuowaniu pobytu w Żłobkudla dzieci które już do Żłobka uczęszczają)
 • do kart zgłoszenia należy dołączyć wymagane załączniki–informacja o załącznikach znajduje się w kartach zgłoszenia,
 • UWAGA wniosek wypełniony niekompletnie, bez wymaganych załączników nie będzie rozpatrywany

2. Składanie wniosków:

 • Kompletne wnioski należy dostarczyć osobiście, do oznaczonego punktu w siedzibie Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 w dniach:

 

od 4 do 15 maja 2020r. wg harmonogramu:

 

Dzień

Godziny przyjmowanie wniosków

4 maja (poniedziałek)

7:00–11:00

5 maja (wtorek)

9:00–13:00

6 maja (środa)

12:30–17:30

7 maja (czwartek)

9:00–13:00

8 maja (piątek)

9:00–13:00

11 maja (poniedziałek)

7:00–11:00

12 maja (wtorek)

9:00–13:00

13 maja (środa)

12:30–17:30

14 maja (czwartek)

9:00–13:00

15 maja (piątek)

8:00–12:00

 

 • prosimy o przestrzeganie harmonogramu, ze względu na bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Żłobka,
 • wnioski będą przyjmowane w wyznaczonym punkcie przy zachowaniu obowiązujących zasad bezpieczeństwa,
 • każdy wniosek będzie miał nadany numer, który po przyjęciu otrzyma wnioskodawca (zachowanie numeru jest bardzo ważne)
 • kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na rekrutację

3. Ogłoszenie wyników naboru:

 • po zakończeniu naboru Komisja ogłosi wyniki które ukarzą się na stronie internetowej oraz w siedzibie Żłobka w formie anonimowej poprzez nadany numer,
 • regulamin naboru będzie dostępny na stronie internetowej,
 • wszelkich informacji dotyczących rekrutacji udzielamy telefonicznie pod nr: 33 4962182 lub    33 4964223 wew. 21
 • linki do dokumentów do pobrania znajdują się w zakładce "ogłoszenia" oraz "pliki do pobrania"

 

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka doc.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka pdf.

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu doc.

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu pdf.

Regulamin rekrutacji do żłobka miejskiego B-B

 

                                                                       Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsultacje

Przypominamy rodzicom, że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w Żłobku przy ul. Brodzińskiego 22 oraz drugi poniedziałek miesiąca w Żłobku przy ul. Pod Grodziskiem  4 odbywają się konsultacje w godzinach 15:30-17:00.

Do dyspozycji rodziców pozostają: lekarz, psycholog, koordynator, grupowe oraz dyrekcja żłobka.

Ponadto informujemy, że Dyrektor oraz jego zastępca pozostają do Państwa dyspozycji codziennie w godzinach pracy administracji Żłobków.

Zapraszamy.

Do czasu przywrócenia zajęć w Żłobku konsultacje są zawieszone.

 

 


Strona 4 z 4

Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy


Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy

 

zrdowo-jemy-zdrowo-rosniemy

Głosuj na nas, kliknij w zdjęcie


WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Rodzice Przypominamy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej w dalszym ciągu obo...
więcej
KONSULTACJE Informujemy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej istnieje możliwo...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."