"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Ankieta

 Drodzy rodzice
 
w imieniu Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego oraz Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety,
 
która zamieszczona jest pod załączonym linkiem:
 

 

Przed zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, zaplanowane było zorganizowanie spotkań z mieszkańcami Naszego Miasta,

 

którzy zechcą zabrać głos w dyskusji o sytuacji społecznej w Bielsku-Białej. Niestety, aktualnie przeprowadzenie rozmów nie jest możliwe.

 

Dzięki tej formie, mamy możliwość choć w części uzyskać wiedzę o problemach i oczekiwaniach Rodziców,

 

przyjąć cenne opinie i rady, a także wspólnie poszukać rozwiązań, które pomogą zaplanować przyszłość wszystkich mieszkańców Miasta.

 

Ankieta została opracowana przez Biuro Inicjatyw Społecznych w Krakowie, które dokona jej analizy.

 

Więcej informacji uzyskacie Państwo w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy pl. Ratuszowym

 

6, II piętro, pok. 225 lub telefonicznie pod numerem 33 497 14 92. Ankieta będzie dostępna do 3 lipca 2020r.

 

Zachęcam do wypełnienia ankiety

 

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

Zwiększenie ilości dzieci w Żłobku-wytyczne GIS z dn. 4 czerwca 2020r

W związku z wdrożeniem nowych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dn. 4 czerwca 2020r. Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej wydał Zarządzenie wewnętrzne w którym określona

została maksymalna ilość dzieci przebywających w grupach. Określona ilość 16 dzieci dotyczy tych grup w których warunki pozwoliły zapewnić bezpieczeństwo dla podopiecznych, jak i opiekunów. Pozostałe wytyczne dotyczące procedur bezpieczeństwa pozostają bez zmian.

 

Rekrutacja

Bielsko-Biała, 22 maj 2020r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej podaje do informacji wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej na rok 2020/21.

Listy umieszczono w formie anonimowej poprzez przydzielone w czasie rekrutacji numery.

Uwaga!

Kolejność na liście przyjętych i liście rezerwowej, nie jest jednoznaczna z przydzieleniem do konkretnej grupy w jednym ze Żłobków, jak również nie świadczy o kolejności miejsca na liście rezerwowej.

Rodziców nowoprzyjętych dzieci prosimy o wykonanie badań na nosicielstwo (w SANEPIDZIE)    i na pasożyty (w dowolnym laboratorium). Powyższe badania będą wymagane przy podpisywaniu umowy.

O terminie podpisywania umów i koniecznych dokumentach zostaną Państwo poinformowani  w kolejnym komunikacie.

W przypadku rezygnacji z miejsca w Żłobku, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie.

 

Na stronie internetowej BIP Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce ogłoszenia znajduje się Protokół z postępowania rekrutacyjnego w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej z dn. 22 maja 2020r.

Lista przyjętych

l.p.

Przypisany numer z rekrutacji kandydatów przyjętych do żłobka

 1. 1. 

000002

 1. 2. 

000003

 1. 3. 

000004

 1. 4. 

000005

 1. 5. 

000008

 1. 6. 

000009

 1. 7. 

000010

 1. 8. 

000011

 1. 9. 

000013

 1. 10. 

000014

 1. 11. 

000016

 1. 12. 

000017

 1. 13. 

000018

 1. 14. 

000019

 1. 15. 

000020

 1. 16. 

000021

 1. 17. 

000023

 1. 18. 

000024

 1. 19. 

000025

 1. 20. 

000026

 1. 21. 

000027

 1. 22. 

000029

 1. 23. 

000031

 1. 24. 

000033

 1. 25. 

000035

 1. 26. 

000036

 1. 27. 

000037

 1. 28. 

000038

 1. 29. 

000044

 1. 30. 

000045

 1. 31. 

000047

 1. 32. 

000048

 1. 33. 

000050

 1. 34. 

000054

 1. 35. 

000055

 1. 36. 

000056

 1. 37. 

000057

 1. 38. 

000058

 1. 39. 

000059

 1. 40. 

000061

 1. 41. 

000063

 1. 42. 

000065

 1. 43. 

000066

 1. 44. 

000069

 1. 45. 

000070

 1. 46. 

000071

 1. 47. 

000072

 1. 48. 

000073

 1. 49. 

000074

 1. 50. 

000075

 1. 51. 

000076

 1. 52. 

000078

 1. 53. 

000079

 1. 54. 

000081

 1. 55. 

000082

 1. 56. 

000085

 1. 57. 

000086

 1. 58. 

000087

 1. 59. 

000088

 1. 60. 

000089

 1. 61. 

000090

 1. 62. 

000091

 1. 63. 

000093

 1. 64. 

000095

 1. 65. 

000097

 1. 66. 

000098

 1. 67. 

000099

 1. 68. 

000100

 1. 69. 

000102

 1. 70. 

000103

 1. 71. 

000105

 1. 72. 

000106

 1. 73. 

000107

 1. 74. 

000109

 1. 75. 

000110

 1. 76. 

000111

 1. 77. 

000117

 1. 78. 

000119

 1. 79. 

000120

 1. 80. 

000121

 1. 81. 

000123

 1. 82. 

000124

 1. 83. 

000125

 1. 84. 

000126

 1. 85. 

000128

 1. 86. 

000133

 1. 87. 

000135

 1. 88. 

000136

 1. 89. 

000138

 1. 90. 

000140

 1. 91. 

000142

 1. 92. 

000145

 1. 93. 

000147

 1. 94. 

000148

 1. 95. 

000149

 1. 96. 

000150

 1. 97. 

000151

 1. 98. 

000152

 1. 99. 

000153

 1. 100. 

000158

 1. 101. 

000161

 1. 102. 

000164

 1. 103. 

000166

 1. 104. 

000167

 1. 105. 

000170

 1. 106. 

000171

 1. 107. 

000173

 1. 108. 

000176

 1. 109. 

000178

 1. 110. 

000179

 1. 111. 

000183

 1. 112. 

000184

 1. 113. 

000185

 1. 114. 

000186

 1. 115. 

000187

 1. 116. 

000189

 1. 117. 

000190

 1. 118. 

000191

 1. 119. 

000195

 1. 120. 

000197

 1. 121. 

000199

 1. 122. 

000200

 1. 123. 

000201

 1. 124. 

000207

 1. 125. 

000208

 1. 126. 

000209

 1. 127. 

000211

 1. 128. 

000213

 1. 129. 

000215

 1. 130. 

000216

 1. 131. 

000218

 1. 132. 

000220

 1. 133. 

000222

 1. 134. 

000223

 1. 135. 

000224

 1. 136. 

000226

 1. 137. 

000229

 1. 138. 

000230

 1. 139. 

000231

 1. 140. 

000233

 1. 141. 

000234

 1. 142. 

000235

 1. 143. 

000236

 1. 144. 

000240

 1. 145. 

000241

 1. 146. 

000244

 1. 147. 

000246

 1. 148. 

000247

 1. 149. 

000248

 1. 150. 

000249

 1. 151. 

000250

 1. 152. 

000252

 1. 153. 

000254

 1. 154. 

000256

 1. 155. 

000257

 1. 156. 

000259

 1. 157. 

000262

 1. 158. 

000263

 1. 159. 

000264

 1. 160. 

000266

 1. 161. 

000267

 1. 162. 

000268

 1. 163. 

000269

 1. 164. 

000270

 1. 165. 

000272

 1. 166. 

000273

 1. 167. 

000274

 1. 168. 

000275

 1. 169. 

000278

 1. 170. 

000283

 1. 171. 

000288

 1. 172. 

000289

 1. 173. 

000290

 1. 174. 

000291

 1. 175. 

000293

 1. 176. 

000294

 1. 177. 

000295

 1. 178. 

000299

 1. 179. 

000300

 1. 180. 

000301

 1. 181. 

000305

 1. 182. 

000306

 1. 183. 

000308

 1. 184. 

000309

 1. 185. 

000310

 1. 186. 

000311

 1. 187. 

000313

 1. 188. 

000314

 1. 189. 

000315

 1. 190. 

000317

 1. 191. 

000318

 1. 192. 

000319

 1. 193. 

000320

Lista rezerwowa

l.p.

Przypisany numer z rekrutacji kandydata przyjętego na listę rezerwową

 1. 1. 

000001

 1. 2. 

000006

 1. 3. 

000007

 1. 4. 

000012

 1. 5. 

000015

 1. 6. 

000022

 1. 7. 

000028

 1. 8. 

000030

 1. 9. 

000032

 1. 10. 

000034

 1. 11. 

000039

 1. 12. 

000040

 1. 13. 

000041

 1. 14. 

000042

 1. 15. 

000043

 1. 16. 

000046

 1. 17. 

000049

 1. 18. 

000051

 1. 19. 

000052

 1. 20. 

000053

 1. 21. 

000060

 1. 22. 

000062

 1. 23. 

000064

 1. 24. 

000067

 1. 25. 

000068

 1. 26. 

000077

 1. 27. 

000080

 1. 28. 

000083

 1. 29. 

000084

 1. 30. 

000092

 1. 31. 

000094

 1. 32. 

000096

 1. 33. 

000101

 1. 34. 

000104

 1. 35. 

000108

 1. 36. 

000112

 1. 37. 

000113

 1. 38. 

000114

 1. 39. 

000115

 1. 40. 

000116

 1. 41. 

000118

 1. 42. 

000122

 1. 43. 

000129

 1. 44. 

000130

 1. 45. 

000131

 1. 46. 

000132

 1. 47. 

000134

 1. 48. 

000137

 1. 49. 

000139

 1. 50. 

000141

 1. 51. 

000143

 1. 52. 

000144

 1. 53. 

000146

 1. 54. 

000154

 1. 55. 

000155

 1. 56. 

000156

 1. 57. 

000157

 1. 58. 

000159

 1. 59. 

000160

 1. 60. 

000162

 1. 61. 

000163

 1. 62. 

000165

 1. 63. 

000168

 1. 64. 

000169

 1. 65. 

000172

 1. 66. 

000174

 1. 67. 

000175

 1. 68. 

000177

 1. 69. 

000180

 1. 70. 

000181

 1. 71. 

000182

 1. 72. 

000188

 1. 73. 

000192

 1. 74. 

000193

 1. 75. 

000194

 1. 76. 

000196

 1. 77. 

000198

 1. 78. 

000202

 1. 79. 

000203

 1. 80. 

000204

 1. 81. 

000205

 1. 82. 

000206

 1. 83. 

000210

 1. 84. 

000214

 1. 85. 

000217

 1. 86. 

000219

 1. 87. 

000221

 1. 88. 

000225

 1. 89. 

000227

 1. 90. 

000228

 1. 91. 

000232

 1. 92. 

000237

 1. 93. 

000238

 1. 94. 

000239

 1. 95. 

000242

 1. 96. 

000243

 1. 97. 

000245

 1. 98. 

000251

 1. 99. 

000253

 1. 100. 

000255

 1. 101. 

000258

 1. 102. 

000260

 1. 103. 

000261

 1. 104. 

000265

 1. 105. 

000271

 1. 106. 

000276

 1. 107. 

000277

 1. 108. 

000279

 1. 109. 

000280

 1. 110. 

000281

 1. 111. 

000282

 1. 112. 

000284

 1. 113. 

000285

 1. 114. 

000286

 1. 115. 

000287

 1. 116. 

000292

 1. 117. 

000296

 1. 118. 

000297

 1. 119. 

000298

 1. 120. 

000302

 1. 121. 

000303

 1. 122. 

000304

 1. 123. 

000307

 1. 124. 

000312

 1. 125. 

000316

Lista wniosków niespełniających kryteriów naboru

l.p.

Przydzielony numer

 1. 1. 

000127

 1. 2. 

000212

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

Listy dzieci przyjętych oraz lista oczekujących

Lista dzieci przyjętych do Żłobka Miejskiego przy ul. Kazimierza Brodzińskiego 22 na rok szkolny 2020/2021

 

Gr. I Biedronki żłobek przy ul. K. Brodzińskiego

l.p.

numer

 1. 1. 

000186

 1. 2. 

000235

 1. 3. 

000197

 1. 4. 

000300

 1. 5. 

000263

 1. 6. 

000293

 1. 7. 

000110

 1. 8. 

000152

 1. 9. 

000103

 1. 10. 

000016

 1. 11. 

000128

 1. 12. 

000093

 1. 13. 

000252

 1. 14. 

000020

 1. 15. 

000213

 1. 16. 

000148

 1. 17. 

000089

 1. 18. 

000151

 1. 19. 

000234

 1. 20. 

000125

 1. 21. 

000024

 1. 22. 

000056

 

Gr. II Smerfy Żłobek przy ul. K. Brodzińskiego

l.p.

numer

 1. 1. 

000318

 1. 2. 

000135

 1. 3. 

000240

 1. 4. 

000048

 1. 5. 

000200

 1. 6. 

000079

 1. 7. 

000072

 1. 8. 

000320

 1. 9. 

000262

 1. 10. 

000173

 1. 11. 

000223

 1. 12. 

000035

 1. 13. 

000270

 1. 14. 

000120

 1. 15. 

000109

 1. 16. 

000167

 1. 17. 

000119

 1. 18. 

000069

 1. 19. 

000045

 1. 20. 

000107

 1. 21. 

000061

 1. 22. 

000102

 1. 23. 

000054

 1. 24. 

000246

 1. 25. 

000273

 1. 26. 

000136

 1. 27. 

000216

 

Gr. III Kubusie Żłobek przy ul. K. Brodzińskiego

l.p.

Numer

 1. 1. 

000309

 1. 2. 

000070

 1. 3. 

000002

 1. 4. 

000158

 1. 5. 

000082

 1. 6. 

000278

 1. 7. 

000019

 1. 8. 

000291

 1. 9. 

000003

 1. 10. 

000017

 1. 11. 

000018

 1. 12. 

000319

 1. 13. 

000138

 1. 14. 

000313

 1. 15. 

000267

 1. 16. 

000087

 1. 17. 

000029

 1. 18. 

000244

 1. 19. 

000095

 1. 20. 

000308

 1. 21. 

000085

 1. 22. 

000209

 1. 23. 

000208

 1. 24. 

000037

 1. 25. 

000310

 1. 26. 

000233

 1. 27. 

000038

 

Gr. IV Krasnoludki Żłobek przy ul. K. Brodzińskiego

l.p.

numer

 1. 1. 

000195

 1. 2. 

000004

 1. 3. 

000145

 1. 4. 

000031

 1. 5. 

000078

 1. 6. 

000179

 1. 7. 

000178

 1. 8. 

000065

 1. 9. 

000075

 1. 10. 

000117

 1. 11. 

000268

 1. 12. 

000269

 1. 13. 

000106

 1. 14. 

000220

 1. 15. 

000311

 1. 16. 

000123

 1. 17. 

000222

 1. 18. 

000250

 1. 19. 

000147

 1. 20. 

000026

 1. 21. 

000088

 1. 22. 

000076

 1. 23. 

000170

 1. 24. 

000100

 1. 25. 

000063

 1. 26. 

000057

 1. 27. 

000005

 

 

Lista dzieci przyjętych do Żłobka przy ul. Pod Grodziskiem 4 na rok szkolny 2020/2021

Gr. I Smerfy Żłobek przy ul. Pod Grodziskiem

l.p.

Numer

 1. 1. 

000176

 1. 2. 

000014

 1. 3. 

000183

 1. 4. 

000073

 1. 5. 

000249

 1. 6. 

000047

 1. 7. 

000283

 1. 8. 

000201

 1. 9. 

000097

 1. 10. 

000036

 1. 11. 

000153

 1. 12. 

000299

 1. 13. 

000150

 1. 14. 

000066

 1. 15. 

000149

 1. 16. 

000218

 

Gr. II Krasnoludki Żłobek Miejski przy ul. Pod Grodziskiem

l.p.

numer

 1. 1. 

000110

 1. 2. 

000009

 1. 3. 

000259

 1. 4. 

000133

 1. 5. 

000166

 1. 6. 

000241

 1. 7. 

000199

 1. 8. 

000231

 1. 9. 

000059

 1. 10. 

000272

 1. 11. 

000099

 1. 12. 

000126

 1. 13. 

000215

 1. 14. 

000027

 1. 15. 

000294

 1. 16. 

000229

 1. 17. 

000124

 1. 18. 

000111

 1. 19. 

000207

 1. 20. 

000081

 1. 21. 

000189

 1. 22. 

000190

 1. 23. 

000090

 1. 24. 

000091

 1. 25. 

000105

 1. 26. 

000010

 1. 27. 

000033

 1. 28. 

000164

 1. 29. 

000257

 1. 30. 

000256

 1. 31. 

000290

 1. 32. 

000226

 

Gr. III Kubusie Żłobek przy ul. Pod Grodziskiem

l.p.

numer

 1.  

000264

 1.  

000274

 1.  

000071

 1.  

000275

 1.  

000317

 1.  

000224

 1.  

000086

 1.  

000058

 1.  

000055

 1.  

000025

 1.  

000187

 1.  

000021

 1.  

000248

 1.  

000191

 1.  

000289

 1.  

000288

 1.  

000008

 1.  

000011

 1.  

000044

 1.  

000161

 1.  

000266

 1.  

000230

 1.  

000236

 1.  

000023

 1.  

000211

 1.  

000098

 1.  

000050

 1.  

000074

 1.  

000142

 1.  

000306

 1.  

000305

 1.  

000013

 1.  

000184

 1.  

000185

 1.  

000295

 1.  

000254

 1.  

000121

 1.  

000247

 1.  

000314

 1.  

000171

 1.  

000301

 1.  

000315

 

Numery przydzielone do list są tymi samymi, które były nadane w trakcie rekrutacji.

 

 

 

Lista oczekujących na przyjęcie na rok szkolny 2020/2021 utworzona wg kategorii wiekowej:

Lista rezerwowa cz. I

l.p.

Numer

 1. 1. 

000160

 1. 2. 

000046

 1. 3. 

000104

 1. 4. 

000168

 1. 5. 

000042

 1. 6. 

000114

 1. 7. 

000298

 1. 8. 

000174

 1. 9. 

000028

 1. 10. 

000182

 1. 11. 

000067

 1. 12. 

000276

 1. 13. 

000169

 1. 14. 

000122

 1. 15. 

000172

 1. 16. 

000312

 1. 17. 

000180

 1. 18. 

000279

 1. 19. 

000303

 1. 20. 

000051

 1. 21. 

000239

 1. 22. 

000227

 1. 23. 

000204

 1. 24. 

000214

 1. 25. 

000112

 1. 26. 

000163

 1. 27. 

000001

 1. 28. 

000052

 1. 29. 

000217

 1. 30. 

000134

 1. 31. 

000156

 1. 32. 

000286

 1. 33. 

000155

 1. 34. 

000062

 1. 35. 

000007

 1. 36. 

000232

 1. 37. 

000206

 1. 38. 

000297

 

 

Lista rezerwowa cz. II

l.p.

Numer

 1. 1. 

000159

 1. 2. 

000245

 1. 3. 

000040

 1. 4. 

000277

 1. 5. 

000030

 1. 6. 

000280

 1. 7. 

000060

 1. 8. 

000137

 1. 9. 

000116

 1. 10. 

000083

 1. 11. 

000292

 1. 12. 

000015

 1. 13. 

000177

 1. 14. 

000012

 1. 15. 

000258

 1. 16. 

000219

 1. 17. 

000203

 1. 18. 

000228

 1. 19. 

000146

 1. 20. 

000041

 1. 21. 

000202

 1. 22. 

000043

 1. 23. 

000316

 1. 24. 

000188

 1. 25. 

000237

 1. 26. 

000032

 1. 27. 

000192

 1. 28. 

000022

 1. 29. 

000255

 1. 30. 

000096

 1. 31. 

000165

 1. 32. 

000084

 1. 33. 

000221

 1. 34. 

000181

 1. 35. 

000175

 1. 36. 

000296

 1. 37. 

000108

 1. 38. 

000225

 1. 39. 

000039

 1. 40. 

000260

 1. 41. 

000194

 1. 42. 

000193

 1. 43. 

000307

 

Lista rezerwowa cz. III

l.p.

Numer

 1. 1. 

000049

 1. 2. 

000130

 1. 3. 

000092

 1. 4. 

000113

 1. 5. 

000101

 1. 6. 

000251

 1. 7. 

000198

 1. 8. 

000034

 1. 9. 

000196

 1. 10. 

000271

 1. 11. 

000118

 1. 12. 

000281

 1. 13. 

000284

 1. 14. 

000205

 1. 15. 

000261

 

Lista rezerwowa cz. IV

l.p.

Numer

 1. 1. 

000132

 1. 2. 

000143

 1. 3. 

000094

 1. 4. 

000144

 1. 5. 

000302

 1. 6. 

000129

 1. 7. 

000080

 1. 8. 

000053

 1. 9. 

000242

 1. 10. 

000253

 1. 11. 

000068

 1. 12. 

000115

 1. 13. 

000154

 1. 14. 

000243

 1. 15. 

000064

 1. 16. 

000282

 1. 17. 

000265

 1. 18. 

000304

 1. 19. 

000162

 1. 20. 

000141

 1. 21. 

000210

 1. 22. 

000238

 1. 23. 

000285

 1. 24. 

000006

 1. 25. 

000131

 1. 26. 

000077

 1. 27. 

000139

 1. 28. 

000287

 1. 29. 

000157

 

Numery przydzielone do list są tymi samymi, które były nadane w trakcie rekrutacji.

 

 

 

 


Strona 3 z 4

Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy


Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy

 

zrdowo-jemy-zdrowo-rosniemy

Głosuj na nas, kliknij w zdjęcie


WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie   Rada Rodziców Żłobka Miejskiego przy uli...
więcej
Ogłoszenie UBEZPIECZENIE W związku z informacją przekazaną na zebraniu z rodzic...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."