"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Rekrutacja

Bielsko-Biała, 22 maj 2020r.

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej podaje do informacji wyniki rekrutacji do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej na rok 2020/21.

Listy umieszczono w formie anonimowej poprzez przydzielone w czasie rekrutacji numery.

Uwaga!

Kolejność na liście przyjętych i liście rezerwowej, nie jest jednoznaczna z przydzieleniem do konkretnej grupy w jednym ze Żłobków, jak również nie świadczy o kolejności miejsca na liście rezerwowej.

Rodziców nowoprzyjętych dzieci prosimy o wykonanie badań na nosicielstwo (w SANEPIDZIE)    i na pasożyty (w dowolnym laboratorium). Powyższe badania będą wymagane przy podpisywaniu umowy.

O terminie podpisywania umów i koniecznych dokumentach zostaną Państwo poinformowani  w kolejnym komunikacie.

W przypadku rezygnacji z miejsca w Żłobku, prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie.

 

Na stronie internetowej BIP Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej w zakładce ogłoszenia znajduje się Protokół z postępowania rekrutacyjnego w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej z dn. 22 maja 2020r.

Lista przyjętych

l.p.

Przypisany numer z rekrutacji kandydatów przyjętych do żłobka

 1. 1. 

000002

 1. 2. 

000003

 1. 3. 

000004

 1. 4. 

000005

 1. 5. 

000008

 1. 6. 

000009

 1. 7. 

000010

 1. 8. 

000011

 1. 9. 

000013

 1. 10. 

000014

 1. 11. 

000016

 1. 12. 

000017

 1. 13. 

000018

 1. 14. 

000019

 1. 15. 

000020

 1. 16. 

000021

 1. 17. 

000023

 1. 18. 

000024

 1. 19. 

000025

 1. 20. 

000026

 1. 21. 

000027

 1. 22. 

000029

 1. 23. 

000031

 1. 24. 

000033

 1. 25. 

000035

 1. 26. 

000036

 1. 27. 

000037

 1. 28. 

000038

 1. 29. 

000044

 1. 30. 

000045

 1. 31. 

000047

 1. 32. 

000048

 1. 33. 

000050

 1. 34. 

000054

 1. 35. 

000055

 1. 36. 

000056

 1. 37. 

000057

 1. 38. 

000058

 1. 39. 

000059

 1. 40. 

000061

 1. 41. 

000063

 1. 42. 

000065

 1. 43. 

000066

 1. 44. 

000069

 1. 45. 

000070

 1. 46. 

000071

 1. 47. 

000072

 1. 48. 

000073

 1. 49. 

000074

 1. 50. 

000075

 1. 51. 

000076

 1. 52. 

000078

 1. 53. 

000079

 1. 54. 

000081

 1. 55. 

000082

 1. 56. 

000085

 1. 57. 

000086

 1. 58. 

000087

 1. 59. 

000088

 1. 60. 

000089

 1. 61. 

000090

 1. 62. 

000091

 1. 63. 

000093

 1. 64. 

000095

 1. 65. 

000097

 1. 66. 

000098

 1. 67. 

000099

 1. 68. 

000100

 1. 69. 

000102

 1. 70. 

000103

 1. 71. 

000105

 1. 72. 

000106

 1. 73. 

000107

 1. 74. 

000109

 1. 75. 

000110

 1. 76. 

000111

 1. 77. 

000117

 1. 78. 

000119

 1. 79. 

000120

 1. 80. 

000121

 1. 81. 

000123

 1. 82. 

000124

 1. 83. 

000125

 1. 84. 

000126

 1. 85. 

000128

 1. 86. 

000133

 1. 87. 

000135

 1. 88. 

000136

 1. 89. 

000138

 1. 90. 

000140

 1. 91. 

000142

 1. 92. 

000145

 1. 93. 

000147

 1. 94. 

000148

 1. 95. 

000149

 1. 96. 

000150

 1. 97. 

000151

 1. 98. 

000152

 1. 99. 

000153

 1. 100. 

000158

 1. 101. 

000161

 1. 102. 

000164

 1. 103. 

000166

 1. 104. 

000167

 1. 105. 

000170

 1. 106. 

000171

 1. 107. 

000173

 1. 108. 

000176

 1. 109. 

000178

 1. 110. 

000179

 1. 111. 

000183

 1. 112. 

000184

 1. 113. 

000185

 1. 114. 

000186

 1. 115. 

000187

 1. 116. 

000189

 1. 117. 

000190

 1. 118. 

000191

 1. 119. 

000195

 1. 120. 

000197

 1. 121. 

000199

 1. 122. 

000200

 1. 123. 

000201

 1. 124. 

000207

 1. 125. 

000208

 1. 126. 

000209

 1. 127. 

000211

 1. 128. 

000213

 1. 129. 

000215

 1. 130. 

000216

 1. 131. 

000218

 1. 132. 

000220

 1. 133. 

000222

 1. 134. 

000223

 1. 135. 

000224

 1. 136. 

000226

 1. 137. 

000229

 1. 138. 

000230

 1. 139. 

000231

 1. 140. 

000233

 1. 141. 

000234

 1. 142. 

000235

 1. 143. 

000236

 1. 144. 

000240

 1. 145. 

000241

 1. 146. 

000244

 1. 147. 

000246

 1. 148. 

000247

 1. 149. 

000248

 1. 150. 

000249

 1. 151. 

000250

 1. 152. 

000252

 1. 153. 

000254

 1. 154. 

000256

 1. 155. 

000257

 1. 156. 

000259

 1. 157. 

000262

 1. 158. 

000263

 1. 159. 

000264

 1. 160. 

000266

 1. 161. 

000267

 1. 162. 

000268

 1. 163. 

000269

 1. 164. 

000270

 1. 165. 

000272

 1. 166. 

000273

 1. 167. 

000274

 1. 168. 

000275

 1. 169. 

000278

 1. 170. 

000283

 1. 171. 

000288

 1. 172. 

000289

 1. 173. 

000290

 1. 174. 

000291

 1. 175. 

000293

 1. 176. 

000294

 1. 177. 

000295

 1. 178. 

000299

 1. 179. 

000300

 1. 180. 

000301

 1. 181. 

000305

 1. 182. 

000306

 1. 183. 

000308

 1. 184. 

000309

 1. 185. 

000310

 1. 186. 

000311

 1. 187. 

000313

 1. 188. 

000314

 1. 189. 

000315

 1. 190. 

000317

 1. 191. 

000318

 1. 192. 

000319

 1. 193. 

000320

Lista rezerwowa

l.p.

Przypisany numer z rekrutacji kandydata przyjętego na listę rezerwową

 1. 1. 

000001

 1. 2. 

000006

 1. 3. 

000007

 1. 4. 

000012

 1. 5. 

000015

 1. 6. 

000022

 1. 7. 

000028

 1. 8. 

000030

 1. 9. 

000032

 1. 10. 

000034

 1. 11. 

000039

 1. 12. 

000040

 1. 13. 

000041

 1. 14. 

000042

 1. 15. 

000043

 1. 16. 

000046

 1. 17. 

000049

 1. 18. 

000051

 1. 19. 

000052

 1. 20. 

000053

 1. 21. 

000060

 1. 22. 

000062

 1. 23. 

000064

 1. 24. 

000067

 1. 25. 

000068

 1. 26. 

000077

 1. 27. 

000080

 1. 28. 

000083

 1. 29. 

000084

 1. 30. 

000092

 1. 31. 

000094

 1. 32. 

000096

 1. 33. 

000101

 1. 34. 

000104

 1. 35. 

000108

 1. 36. 

000112

 1. 37. 

000113

 1. 38. 

000114

 1. 39. 

000115

 1. 40. 

000116

 1. 41. 

000118

 1. 42. 

000122

 1. 43. 

000129

 1. 44. 

000130

 1. 45. 

000131

 1. 46. 

000132

 1. 47. 

000134

 1. 48. 

000137

 1. 49. 

000139

 1. 50. 

000141

 1. 51. 

000143

 1. 52. 

000144

 1. 53. 

000146

 1. 54. 

000154

 1. 55. 

000155

 1. 56. 

000156

 1. 57. 

000157

 1. 58. 

000159

 1. 59. 

000160

 1. 60. 

000162

 1. 61. 

000163

 1. 62. 

000165

 1. 63. 

000168

 1. 64. 

000169

 1. 65. 

000172

 1. 66. 

000174

 1. 67. 

000175

 1. 68. 

000177

 1. 69. 

000180

 1. 70. 

000181

 1. 71. 

000182

 1. 72. 

000188

 1. 73. 

000192

 1. 74. 

000193

 1. 75. 

000194

 1. 76. 

000196

 1. 77. 

000198

 1. 78. 

000202

 1. 79. 

000203

 1. 80. 

000204

 1. 81. 

000205

 1. 82. 

000206

 1. 83. 

000210

 1. 84. 

000214

 1. 85. 

000217

 1. 86. 

000219

 1. 87. 

000221

 1. 88. 

000225

 1. 89. 

000227

 1. 90. 

000228

 1. 91. 

000232

 1. 92. 

000237

 1. 93. 

000238

 1. 94. 

000239

 1. 95. 

000242

 1. 96. 

000243

 1. 97. 

000245

 1. 98. 

000251

 1. 99. 

000253

 1. 100. 

000255

 1. 101. 

000258

 1. 102. 

000260

 1. 103. 

000261

 1. 104. 

000265

 1. 105. 

000271

 1. 106. 

000276

 1. 107. 

000277

 1. 108. 

000279

 1. 109. 

000280

 1. 110. 

000281

 1. 111. 

000282

 1. 112. 

000284

 1. 113. 

000285

 1. 114. 

000286

 1. 115. 

000287

 1. 116. 

000292

 1. 117. 

000296

 1. 118. 

000297

 1. 119. 

000298

 1. 120. 

000302

 1. 121. 

000303

 1. 122. 

000304

 1. 123. 

000307

 1. 124. 

000312

 1. 125. 

000316

Lista wniosków niespełniających kryteriów naboru

l.p.

Przydzielony numer

 1. 1. 

000127

 1. 2. 

000212

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy


Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy

 

zrdowo-jemy-zdrowo-rosniemy

Głosuj na nas, kliknij w zdjęcie


WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie   Rada Rodziców Żłobka Miejskiego przy uli...
więcej
Ogłoszenie UBEZPIECZENIE W związku z informacją przekazaną na zebraniu z rodzic...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."