"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Podpisywanie umów

Ogłoszenie

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, które zostały przyjęte oraz kontynuujące pobyt  w Żłobkach (przy ul. K. Brodzińskiego 22 oraz ul. Pod Grodziskiem 4) odbędzie się w dniach od 5-12 sierpnia 2020r. w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie Żłobka Miejskiego przy ul. K. Brodzińskiego 22

w wyznaczonym miejscu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w związku ze stanem epidemii w naszym kraju.

 

Do zawarcia umowy niezbędne będzie przybycie obojga rodziców/opiekunów prawnych oraz przyniesienie następujących dokumentów:

  1. dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów prawnych,
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w oparciu o badanie kału na pasożyty z dowolnego laboratorium, a także dwukrotne badanie kału
    na nosicielstwo wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej. (nie dotyczy podpisywania umów dla dzieci, które kontynuują pobyt w żłobku)
  3. wypełnione dokumenty (ankieta do adaptacji, karta adaptacyjna o dziecku tylko dla grupy niemowlęcej  biedronki, zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz upoważnienie) – dokumenty w zakładce do pobrania
  4. wypełnione i dostarczone podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia- w zakładce do pobrania

 

 

 

 

Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy


Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy

 

zrdowo-jemy-zdrowo-rosniemy

Głosuj na nas, kliknij w zdjęcie


WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie   Rada Rodziców Żłobka Miejskiego przy uli...
więcej
Ogłoszenie UBEZPIECZENIE W związku z informacją przekazaną na zebraniu z rodzic...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."