"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Smerfy do 1 roku życia

krasnoludki

"Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż mi, a zapamiętam.
Pozwól mi zrobić, a zrozumiem".
Konfucjusz

Swoją pracę z dziećmi opieramy na zrozumieniu ich potrzeb, zaspokojeniu wrodzonej ciekawości, a także rozwijaniu zainteresowania otaczającą rzeczywistością.

Jesień:
Jesień to okres adaptacji do środowiska żłobkowego. W tym okresie dzieci zapoznają się z rytmem dnia panującym w placówce, poznają ciocie, z którymi będą spędzać czas oraz rówieśników, którzy będą zarazem towarzyszami zabaw. Zapoznają się z układem sali oraz znajdującymi się w niej zabawkami, które są w zasięgu rączek dziecka. Wiek niemowlęcy, który przypada na pierwszy rok rozwoju dzieci, jest dla nich okresem przełomowym. Ważnym zadaniem stojącym przed dzieckiem jest przystosowanie się do życia w nowym dla niego środowisku. Każdy mały człowiek ma swoje potrzeby, chce być kochany, doceniany, a także rozwijać się, by poznawać otaczającą go rzeczywistość. Zaspokajanie potrzeb jest warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i umysłowego, dlatego też wykorzystujemy każdy moment życia codziennego do wrażliwej i pełnej szacunku interakcji z dzieckiem. Dajemy naszym podopiecznym ciepło i wsparcie, rozmawiamy z nimi, pocieszamy, żartujemy, bawimy się oraz wykonujemy czynności opiekuńcze i pielęgnacyjne. Dbamy, by rytm dnia i poszczególne aktywności dostosować do możliwości rozwojowych dzieci, aby na przemian po sobie występowały czynności aktywizujące i wyciszające. Każda z opiekunek uwzględnia werbalne i pozawerbalne sygnały dzieci dotyczące potrzeby jedzenia i picia napojów, a także ilości spożywanych potraw. Zachęcamy je także do prób samodzielnego spożywania posiłków oraz samodzielnego picia z kubeczka.

Od samego początku staramy się wdrożyć nawyk czystości, zwracamy uwagę na konieczność mycia rąk przed posiłkami, stopniowo uczymy dzieci korzystania z nocnika. Sala podzielona jest na kąciki tematyczne: czytelniczy, relaksu, aktywności sensomotorycznej oraz zabaw, w którym znajduje się suchy basen z piłkami. Zabawa jest podstawową aktywnością małych dzieci, dlatego też pozwalamy decydować im czym, w jaki sposób i jak długo chcą się bawić.
Opiekunowie towarzyszą dzieciom, zapewniają im bezpieczeństwo, a także dostarczają materiałów do zabaw. Do jesiennych zabaw możemy zaliczyć w szczególności piętrzenie budowli z klocków, zabawy piłką, jazdę samochodami oraz przechodzenie przez kolorowy tunel. Stymulujemy rozwój motoryki małej przez różnego rodzaju prace plastyczne związane tematycznie z jesienią. Są to między innymi: kolorowanie kredkami sylwety parasola, malowanie liści farbami. Poprzez tego rodzaju aktywność dzieci pobudzają receptory odpowiedzialne za rozwój mowy. Również ogromny wpływ mają tutaj ćwiczenia oddechowe polegające na: powtarzaniu wyrazów dźwiękonaśladowczych, dmuchaniu baniek mydlanych, zabawach z liśćmi. Do rozwoju motoryki dużej wykorzystujemy zabawy i opowieści ruchowe polegające na naśladowaniu padającego deszczu, wiatru, burzy, zbieraniu grzybków i liści, skakaniu przez kałuże. Dzięki takim zabawom dzieci w sposób pośredni dowiadują się o zmianach zachodzących w przyrodzie.

Smerfy  Smerfy 

smerfy-1 

 

 

WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Rodzice Przypominamy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej w dalszym ciągu obo...
więcej
KONSULTACJE Informujemy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej istnieje możliwo...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."