"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Pliki do pobrania

Poniżej znajduje się plik zawierający oświadczenie rodzica o stanie zdrowia dziecka:

Oświadczenie rodzica pdf.

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania związane z ubezpieczeniem dziecka przebywającego w żłobku.

Ubezpieczenie oferta

Ubezpieczenie oświadczenia

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrania na potrzebę podpisania umów na świadczenie opieki nad dziećmi w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.

Prosimy o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i przyniesienie wypełnionych wszystkich wymaganych dokumentów w dniu podpisania umowy.

W przypadku braku możliwości wydrukowania dokumentów prosimy o podejście do siedziby Żłobka przy ul . K. Brodzińskiego 22 w celu pobrania druków.

 

Adaptacja-informacje o dziecku doc.

Adaptacja-informacje o dziecku pdf

Karta o dziecku grupa niemowlęca doc.

Karta o dziecku grupa niemowlęca pdf.

Upoważnienie do odbierania dziecka doc.

Upoważnienie do odbierania dziecka pdf.

Oświadczenie rodziców opiekunów prawnych covid-19 doc.

Oświadczenie rodziców opiekunów prawnych covid-19 pdf.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka doc.

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka pdf.

 

 

 

 

 Dokumenty związane z przyprowadzaniem dzieci do Żłobka w okresie stanu epidemii:

Zarządzenie Dyrektora Żłobka Miejskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu zasad bezpieczeństwa

Oświadczenie rodziców opiekunów prawnych doc

Oświadczenie rodziców opiekunów prawnych pdf.

Procedury bezpieczeństwa COVID_19 Żłobek Bielsko doc.

Procedury bezpieczeństwa COVID_19 Żłobek Bielsko pdf.

 

 Dokumenty związane z rekrutacją na rok 2020 2021

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka doc.

Karta zgłoszenia dziecka do żłobka pdf.

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu doc.

Deklaracja o kontynuowaniu pobytu pdf.

 

Regulamin rekrutacji do żłobka w B-B pdf.

 

WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Rodzice Przypominamy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej w dalszym ciągu obo...
więcej
KONSULTACJE Informujemy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej istnieje możliwo...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."