"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Smerfy od 2 do 3 roku życia

smerfy

Poczucie bezpieczeństwa zapewnimy dzięki organizacji przestrzeni i czasu, poznawanie ogólnych zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich, stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci, inicjowanie działalności zabawowej według własnych pomysłów i na miarę własnych możliwości.
Wspomagania zaś aktywności społecznej będzie odbywało się poprzez wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach, nabywanie coraz większej samodzielności.

Zabawa jest jednym z podstawowych czynników integrujących każdą grupę. Bardziej niż cokolwiek innego wpływa na otwartą, akceptującą atmosferę. Będzie ona sposobem na wzmacnianie więzi w naszej grupie, dlatego też jesienny okres pobytu dziecka w żłobku umilimy zachęcając do uczestnictwa w różnego rodzaju zabawach i grach integracyjnych z użyciem piłek, chusty animacyjnej czy gazet.

W związku z nadchodzącą jesienią uświadomimy dzieciom zmiany zachodzące w przyrodzie pod wpływem zmieniających się pór roku, poprzez literaturę, obserwacje zmieniającej się przyrody w ogrodzie, a także inscenizacje teatralne. Zaznajomimy również dzieci z charakterystycznymi dla tej pory roku zwierzętami i roślinami spotykanymi w najbliższym otoczeniu. Będziemy uczyć się różnicować odgłosy różnych zwierząt z użyciem nagrań płytowych .

Skupimy się również na wspomaganiu aktywności muzyczno-ruchowej poprzez śpiewanie piosenek, ich instrumentację. Uczestniczenie w zabawach rytmicznych, maszerowanie w rytmie muzyki lub w rytmie wystukiwanym na bębenku do piosenek. Kształtować będziemy również wrażliwość dzieci na muzykę poważną przy utworach Mozarta, Beethovena podczas zabaw ruchowych.

Pobudzać będziemy również zdolności artystyczne, wyrażając się poprzez wykonywanie prac plastycznych technikami 10 palców, wyklejania papierem kolorowym listków, ozdabianie jesiennych grzybków plasteliną, kolorowanie kredkami jesiennych akcentów, czy stemplowanie na papierze.

 

 

 

smerfy-1  Smerfy 

 

Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy


Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy

 

zrdowo-jemy-zdrowo-rosniemy

Głosuj na nas, kliknij w zdjęcie


WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Rodzice Przypominamy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej w dalszym ciągu obo...
więcej
KONSULTACJE Informujemy, że w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej istnieje możliwo...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."