"Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym"

Charlie Chaplin

 

Żłobek Miejski w Bielsku Białej

Rada Rodziców

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

 

Rada Rodziców Żłobka Miejskiego przy ulicy Pod Grodziskiem oraz przy ulicy Brodzińskiego ustaliła dobrowolną składkę na Radę Rodziców w kwocie 100 złotych. Pieniądze prosimy wpłacać do Pań grupowych w poszczególnych grupach do końca października 2020.

Za zebrane pieniądze planujemy sfinansować różnego rodzaju upominki na "Mikołajki", "Zajączka" itp. ,oraz jeżeli to będzie możliwe na przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne.

Rada Rodziców

 

Ubezpieczenie

Ogłoszenie UBEZPIECZENIE

W związku z informacją przekazaną na zebraniu z rodzicami informuję, że istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci uczęszczających do Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej.

Rodzice, którzy wyrażą taką wolę proszeni są o wydrukowanie załączników z naszej strony znajdujących się w zakładce pliki do pobrania

i przekazanie ich wraz z kwotą 44zł grupowym w żłobku w otwartej kopercie.

Informacje szczegółowe dotyczące ochrony ubezpieczeniowej można uzyskać pod nr telefonu, który znajduje się w załączonych dokumentach.

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej

 

Praca Żłobka od 1 września 2020r.

Od 1 września 2020r. zajęcia dla dzieci odbywać się będą w grupach zgodnie  z zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Żłobka

w ilości przewidzianej dla naszych placówek.

Zarządzenie wprowadza również zmiany w Regulaminie Zasad Bezpieczeństwa w Żłobku Miejskim w Bielsku-Białej.

 

 

Podpisywanie umów

Ogłoszenie

 

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Bielsku-Białej informuje, że podpisywanie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, które zostały przyjęte oraz kontynuujące pobyt  w Żłobkach (przy ul. K. Brodzińskiego 22 oraz ul. Pod Grodziskiem 4) odbędzie się w dniach od 5-12 sierpnia 2020r. w godzinach 8:00-15:00 w siedzibie Żłobka Miejskiego przy ul. K. Brodzińskiego 22

w wyznaczonym miejscu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w związku ze stanem epidemii w naszym kraju.

 

Do zawarcia umowy niezbędne będzie przybycie obojga rodziców/opiekunów prawnych oraz przyniesienie następujących dokumentów:

  1. dowody osobiste obojga rodziców/opiekunów prawnych,
  2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka w oparciu o badanie kału na pasożyty z dowolnego laboratorium, a także dwukrotne badanie kału
    na nosicielstwo wykonane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bielsku-Białej. (nie dotyczy podpisywania umów dla dzieci, które kontynuują pobyt w żłobku)
  3. wypełnione dokumenty (ankieta do adaptacji, karta adaptacyjna o dziecku tylko dla grupy niemowlęcej  biedronki, zgoda na wykorzystanie wizerunku oraz upoważnienie) – dokumenty w zakładce do pobrania
  4. wypełnione i dostarczone podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych oświadczenia- w zakładce do pobrania

 

 

 

 


Strona 1 z 4

Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy


Zdrowo jemy Zdrowo rośniemy

 

zrdowo-jemy-zdrowo-rosniemy

Głosuj na nas, kliknij w zdjęcie


WITAMY

Żłobek Miejski funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Bielsko-Biała i działa na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U z 2018 r. poz.603)

 

Żłobek czynny jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30.

OGŁOSZENIA

Szanowni Rodzice i Opiekunowie   Rada Rodziców Żłobka Miejskiego przy uli...
więcej
Ogłoszenie UBEZPIECZENIE W związku z informacją przekazaną na zebraniu z rodzic...
więcej

MISJA ŻŁOBKA

 

"Miłość, radość, ciepło, bezpieczeństwo
i zaufanie w dzieciństwie
to dojrzałość, odpowiedzialność
i mądrość w dorosłości ."